» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna
Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

 

 
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİR

BAHRİ KÖSEOĞLU
Batı Mah. Hatboyu Cad.  Pendik İş Merkezi
No: 42 / 98  PENDİK – İSTANBUL
Tel : 0 216 354 98 43 – 354 24 88
Faks : 0 216 375 05 65

Daha Büyük Görüntüle